KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
GENEL POLİTİKASI

Silo Marine Su Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Silo Marine”) olarak kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu Şirketimiz için büyük önem teşkil etmektedir. Kişisel verilerin korunması amacıyla Şirketimiz tarafından gereken güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollerin uygulanması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda uygun güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanmasından Silo Marine Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm Silo Marine çalışanları da sorumludur.

Kişisel verilerin korunması çalışmalarının başında kişisel veri olarak çeşitli amaç ve kanallardan Silo Marine bünyesine gelen yazılı, basılı ya da elektronik ortamdaki kişisel verilerin tespiti ve uygun kontrollerin tesis edilmesi, bu verilerin saklanmasına ilişkin gereken güvenli ortamların hazırlanması ve en önemlisi de bu verilere erişimin kısıtlı sayıda ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştirildiğinden emin olunması gelmektedir.

Kişisel verilerin korunmasının karşı karşıya kalabileceği riskleri yönetmek için gerekli olan teknik iyileştirmelerin yanı sıra, iş süreçlerinin ve

prosedürlerin de geliştirildiği bir yönetişim sistemi oluşturularak, bu sistemin sürekli olarak geliştirilmesi ve güncel tutulması gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması adına oluşturulan yönetişim sisteminin temel taşlarından bir tanesi olan Kişisel Verilerin Korunması Genel Politikası da bu kapsamda oluşturulmuştur. Bu genel politikayı güçlendirmek ve iş süreçleriyle olan dinamizmini arttırmak adına Kişisel Verilerin Korunması ve Yönetimine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) Yönetim Kurulu’muzun onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Silo Marine olarak birincil hedefimiz, günümüz teknolojisi ile beraber hızla gelişen hizmet ağımızın ve iş süreçlerimizin, oluşturduğumuz bu yönetişim sistemi sayesinde güvenilir, hukuka uygun ve şeffaf bir yapıda olmasını sağlamaktır. Bu çalışmalar kapsamında, Silo Marine çalışanlarına, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak adına oluşturulan genel politika, politikalar ve prosedürler ile iş süreçlerine uygun hareket ederek tam uyum göstermelerinin önemini hatırlatmak isteriz.